Köpvillkor

Regler och villkor

Åldersgräns

Du som kund måste ha fyllt 18 år för att få handla hos oss.

Priser

Våra priser är angivna i Svenska kronor "SEK" och inkluderar 25% moms. Vid betalning med Faktura tillkommer en fakturaavgift på 39SEK.  Vid beställning till Norge tillkommer en tullavgift som köparen betalar i samband med att produkten tullas in i landet.

Betalningsalternativ

  • Bankkort/Kreditkort Vi accepterar VISA, VISA Elektron och Mastercard och samtliga kortsbetalningar genomförs av Payson. (www.payson.se)
  • Banköverföring Trygg och säker betalning via din internetbank. Betalningen genomförs av Payson. (www.payson.se)
  • Faktura Om du väljer att betala med Paysonfaktura så tillkommer en avgift om 29 kr. Betalningsvillkor är 10 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot Paysonfaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Avbeställning

I de fall där varan rätteligen avbeställts innan avlämnandet, kommer kund att, trots avbeställningen, debiteras för samtliga kostnader som uppkommer i samband med returen. Om avbeställning görs innan vara utsänts avskrivs fordran.

Garanti & reklamation

Beställda varor är felfria vid leverans. Skulle Du trots detta få en defekt eller fellevererad vara skall Du kontakta oss och göra en felanmälan så fort Du kan, dock senast inom 14 dagar efter varans mottagande. Vid en retur ska Du skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs, tillsammans med en beskrivning på felanmälan, så får Du en felfri, alt. rätt vara, åter. Varan skall vara i oanvänt och oskadat skick (plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Returnera varan tillsammans med ev. följesedel (eller en kopia av denna, både fram och baksida). Fyll i orsaken till returen på ev. följesedels baksida! Eventuell defekt skall, för att kunna göras gällande, ha uppkommit innan risken för varan övergick till köparen.
OBS! Innan Du returnerar en defekt/fellevererad vara skall Du kontakta oss för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad som framgår av dessa köpevillkor och vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund som inte beror på detta begränsade ansvar.

Ångerrätt

Full ångerrätt gäller enligt lag i 14 dagar efter det att varan har tagits emot av kund. Återbetalning sker härvid av varans pris, frakten återbetalas ej. Vid de fallen kunden erhållit fri frakt återbetalas varans pris, minus fraktkostnad. Kunden betalar därutöver returfrakt och retur får inte ske som postförskott eller efterkrav utan ska skickas tillbaka som rekommenderad postFör att returen skall vara giltig måste kunden medsända ordersedel eller kopia på denna, samt inom den angivna ångerfristen informera företaget skriftligt eller via e-post (exempelvis till info@dissarasism.se) att kunden ångrar köpet. Vid ogiltig retur skickas varan återigen ut till kund, varvid ytterligare en returavgift á 99 SEK tillkommer. Om följesedel saknas för retur, bifoga skriftlig information med namn, adress, telefonnummer och vilka varor det avser. Vid retur tilldelas normalt ett tillgodohavande. Ångerrätten är ej tillämpbar vid bruten förpackning.

Risken för varan

Vi står för transportrisken, d.v.s. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till Dig. För returer gäller att om du som kund kan visa att varorna returnerats så står vi för risken för att varan skadas eller kommer bort även under återtransporten från Dig till oss.

Sekretesspolicy

När kunden beställer hos oss godkänner denne köpevillkoren och samtycker därmed till att kunds personuppgifter lagras och hanteras av företaget i enlighet med PUL (Personuppgiftslagen) och Datainspektionens föreskrifter. Observera att kreditkortsuppgifter inte lagras. Företaget kommer inte att sälja eller överlämna några uppgifter till tredje part utöver vad som är nödvändigt för fakturaförsäljning och i övrigt tillåtet enligt lag.

Tvister

Anser Du att Du inte blivit korrekt behandlad av oss ber vi Dig att skriftligen redogöra för detta till oss. Ange i förekommande fall namn, adress, telefonnummer, ordernummer samt de sakliga grunderna för Dina klagomål. Om vi mot all förmodan inte kan lösa tvisten tillsammans, kontakta Din konsumentvägledare i Din hemkommun. Vi följer konsumentverkets rekommendationer. Vid eventuellt uppkommen rättstvist är relevant svensk lag exklusivt tillämplig på tvisten.

Paysonfaktura
Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om 29 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot PaysonFaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Om PaysonFaktura
Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 29 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda
avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna
nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av
ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.
Information om pantsättning
Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924.

Disrespect Racism Sweden © 2019